Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Skapare/primärforskare:

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Beskrivning:

Data består av två översiktstabeller med sammanfattande information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland. I Sverige genomfördes undersökningen i tre kommuner i Skåne, i Tyskland omfattades fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen. Data är avidentifierade.

Sammanfattning av variabler i data: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.

Ämnesområde:

UTBILDNING, obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, utbildningspolitik (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Skapare/primärforskare:

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1130

Beskrivning:

Data består av två översiktstabeller med sammanfattande information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland. I Sverige genomfördes undersökningen i tre kommuner i Skåne, i Tyskland omfattades fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen. Data är avidentifierade.

Sammanfattning av variabler i data: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.

Språk:

Tyska

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne, Tyskland

Geografisk beskrivning: Den tyska data avser delstaten Nordrhein-Westfalen.

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Region

Analysenhet:

Population:

Elever i behov av särskilt stöd (enligt SFS 2010:800, 3 kap, § 7 resp. enligt AO-SF NRW)

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Ämnesområde:

UTBILDNING, obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, utbildningspolitik (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Barow, T. & Östlund, D. (2019). “The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany. European Journal of Special Needs Education 34 (5), 678-691, DOI: 10.1080/08856257.2019.1603595

Barow, T. & Östlund, D. (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. Hamre, B., Morin, A. & Ydesen, C. (eds.). Testing and Inclusive Schooling: International challenges and opportunities. London, New York: Routledge, 231-247.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Citeringsförslag:

Thomas Barow, Daniel Östlund. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2019). Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3n2k-fm21

Skapare/primärforskare:

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Beskrivning:

Materialet är i stort sett kvalitativt och innehåller sammanfattad information om anonymiserade pedagogiska utredningar i tre kommuner i Skåne och fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
Sammanfattning av variabler: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2019-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-13