Praktiskt arbete viktigt för nybliven FAIR Champion

Publicerad: 2020-05-15

Under senare år har FAIR-principerna för forskningsdata blivit alltmer etablerade och en mängd projekt har dragit igång för att göra data ”mera FAIR”. Ett av dessa projekt är FAIRsFAIR (Fostering Fair Data Practices in Europe). Nyligen utsåg organisationen Maria Johnsson, Lunds universitet och medlem i SND:s DAU-råd, till så kallad FAIR Champion.

Maria Johnsson, nyligen utsedd till FAIR Champion.
      Maria Johsson, Lunds universitet, utsågs nyligen till FAIR Champion av FAIRsFAIR.

– Det är mycket roligt att ha blivit utsedd till FAIR Champion, och jag ser verkligen fram emot att arbeta med FAIRsFAIR. Projektet känns mycket innovativt och fokuserar på praktiska lösningar för att göra forskning FAIR, säger Maria Johnsson.

Centrala riktlinjer för god datahantering

FAIR-principerna beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata. FAIR innebär att forskningsdata ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Sammanlagt innehåller FAIR 15 principer, som är möjliga att tillämpa på forskning inom alla vetenskapliga discipliner. FAIR-principerna fokuserar i första hand på maskinbar läsbarhet, men utgör också principer för mänsklig förståelse av forskningsdata för att möjliggöra återanvändning av dem.

En FAIR Champion inom FAIRsFAIR är en vetenskaplig expert med stor erfarenhet av att ha jobbat praktiskt med att förverkliga FAIR-principerna. Det kan handla om att anpassa datahantering, standarder och processer till FAIR liksom att utveckla utbildnings- och informationsinsatser av olika slag.

Hoppas nå ut brett i Europa

– FAIRsFAIR-arbetet engagerar personer från många olika organisationer och konstellationer, vilket ökar dess möjlighet att nå ut brett och till många i Europa. Som medlem i dess expertgrupp European Group of FAIR Champions hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenhet från tidigare projekt relaterade till forskningsdata och FAIR, säger Maria Johnsson. 

FAIRsFAIR utser sina Champions två gånger om året. För närvarande är en ny utlysning öppen, med deadline den 31 augusti.