Datahanteringsplaner

Datahanteringsplaner kan fylla flera funktioner i ett forskningsprojekt och vara ett praktiskt verktyg för att ha kontroll över sin datahantering under hela forskningsprocessen. Oavsett om det handlar om en ensam forskare eller en större forskargrupp finns flera fördelar att vinna på att använda datahanteringsplaner. Internationellt finns också på en del håll krav på en datahanteringsplan i samband med finansiering av forskning.

I den här presentationen får du en introduktion till datahanteringsplaner, hur de kan användas och vad de kan innehålla.
Vi kommer också att titta närmare på tre olika exempel på datahanteringsplaner.

Datahanteringsplaner är ett viktigt område att stötta forskarna inom.
Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

 

Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

 

Länkar